WhatsApp + 420 778 782 298 звоните бесплатно с 10:00 до 21:00 по Москве

Kdo jsme?

21. prosince 2012 byla založená nová společnost – Mezinárodní centrum jazykové a odborné přípravy „Julia’s School“ s.r.o. 

Cílem založení této společnosti je jazyková a odborná příprava školáků ze třetích zemi ke studiu na vysokých školách České Republiky. 

V roce 2016  MCJOP „Julia’s School“ získal status oficiálního testovacího centra ETS Global a možnost provedení mezinárodních zkoušek TOEFL iBT, TOEFL ITP, TOEIC. 

Kromě toho, od roku 2016 MCJOP „Julia’s School“ je Regionálním testovacím centrem v Praze Evropského konsorcia pro testování jazykové úrovně moderních jazyků (ve zkratce ECL), zřízené Evropskou unií. Zájemci mají možnost získat mezinárodní certifikát o absolvování zkoušky češtiny pro cizince a taky dalších jazyků platný ve všech členských a čekatelských státech EU. 

Kurzy MCJOP „Julia’s School“:

 • Roční intenzivní kurz českého jazyka pro cizince 
 • Semestrální kurz českého jazyka pro cizince
 • Roční intenzivní kurz anlického jazyka pro cizince
 • Letní škola českého a anglického jazyků 
 • Krátkodobé a dlouhodobé kurzy češtiny pro cizince

Pro přijeti na MCJOP „Julia’s School“  na různé druhy kurzu musí uchazeči splňovat různé podmínky.

Tak, pro příjeti na Roční intenzivní kurz českého jazyka pro cizince všichni uchazeči musejí splnit následující podmínky:

 • Studovat poslední ročník střední školy ve své země nebo mít minimálně dosažené úplné střední (střední odborné) vzdělávání s maturitou.
 • Ustní motivační pohovor. Během pohovoru by měl uchazeč prokázat svůj zájem o studium v MCJOP «Julia’s School» a dále na vysoké škole (název vysoké školy, zvolený obor atd.), uvést své schopnosti a dovednosti. 

Roční intenzivní kurz obsahuje 770 výukových hodin českého jazyka pro cizince. 1 výuková hodina = 45 minut. Výuka probíhá každý den od 08:30 do 12:45. Lektoři Centra jsou zkušení a máji odpovídající vzdělávání.

V rámci Ročního intenzivního ročního kurzy náš Centrum poskytuje řádu doplňujících vzdělávacích služeb:

 • všichni studenti po příjezdu do Centra dělají zkoušky z předmětu ze střední školy pro zjištění úrovně znalosti, tj. matematika, fyzika, chemie, anglický jazyk, biologie, geografie. Na základě výsledku testu studentům doporučujeme přípravné kurzy z předmětu a taky hodnotíme šance pro přijeti na vysoké školy, které studenti označili za cíl příjezdu do České Republiky. Pokud úroveň znalosti předmětů neodpovídá úrovně přijímacích zkoušek na stanovenou veřejnou vysokou školu nabízíme studentům jiné veřejné vysoké školy nebo soukromé vysoké školy;
 • pravidelně informujeme rodiče studentů o výsledcích a docházce;
 • provádíme prezentace vysokých škol a seznamujeme studenty s existujícími fakultami a oborami. Většina studentů zná jenom nejpopulárnější mezi cizinci vysoké školy (Karlová univerzita, Vysoká škola ekonomická, České vysoké učení technické, atd.), přitom, že kvalitních vysokých škol v ČR je daleko víc, jedná z nich je Technická univerzita v Liberci atd;
 • během studijního roku se studenty pracuji naši kurátoři, pomáhají s adaptaci ve městě.

Klasický harmonogram studentů: dopoledne – hodiny češtiny, dále oběd, odpoledne – předměty, které je potřeba zvládnout na přijímacích zkouškách na VŠ (matematika, anglický jazyk atd.).

Nejsme na českém trhu jediné, ale máme na myslí zlepšit kvalitu a efektivitu výuky jak češtiny pro cizince, tak i probudit zájem o výuku ruštiny, tím rádi zlepšíme mezikulturní komunikací našich zemi.

Většiná naších studentů jsou rusky mluvící, kteří se chtějí naučit český jazyk. Tak proč nedělat to navzájem?

Jednatel této společnosti je Mgr. Yulia Ushakova, žadatel titulu kandidáta pedagogických věd v Ruské Federace (disertační práce «Rozvoj cizojazyčné komunikativní kompetence (českého jazyka) zahraničních studentů při využiti technologii eLearning na stadiu před vysokoškolského studia»), autorka několika vědeckých článku o výjimečnosti formovaní cizojazyčné profesionální kompetence studentů (např. «Kriterii efektivity procesu výuky cizinců na stadiu před vysokoškolského studia»), zabývá se češtinou od roku 2008. 

 

 

Back to Top